Detaljregulering av småbåthavnene Harestadvika og Skiftesvik

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 13.10.2021
Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering av småbåthavnene Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003.

Kommuneplanutvalget vedtok 07.10.2021 i sak 22/21 å sende "Detaljregulering av småbåthavnene Harestadvika og Skiftesvik, planid 2019003" på høring, og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å tilrettelegge for privat og offentlig småbåtanlegg med nausttomter, friområde, turtraseer og parkering.

Skisse over planområdet:

Eventuelle merknader sendes skriftlig på e-post til post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er 26.11.2021.

Informasjonsmøte 11.11.2021
Det er åpent informasjonsmøte om planen, torsdag 11. november 2021 kl. 18.00 i kommunestyresalen på Kommunehuset, Randabergveien 370. Velkommen!

Aktuelle dokument i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?