Planområdet sett i retning fra nord-vest mot sør-øst.

Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004: Høring og offentlig ettersyn

Av: Kommunikasjon
Publisert: 11.10.2022
Kommuneplanutvalget vedtok 15.9.2022 i sak 20/22 å sende detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å etablere fortau på strekningen fra krysset Kyrkjeveien x Torset og sørover til boligområdet nord for Sørlibakken, en strekning på ca. 360 meter.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling,
postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er satt til 25.11.2022.

Invitasjon til informasjonsmøte:
Det er åpent informasjonsmøte om planen torsdag 10.11.2022 kl. 17:30 i kommunestyresalen på Kommunehuset, Randabergveien 370. Velkommen!

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

Aktuelle dokument:

(KPU = Kommuneplanutvalg)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?