Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.10.2021
Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering av fortau langs deler av fv. 4602 Bøveien, plan-ID 2021002.

Hensikten med prosjektet er å forbedre trafikksikkerheten og mobiliteten for gående og syklende, ved å etablere fortau på sørsiden av Bøveien, nærmest Randaberg sentrum.Har du merknader til planarbeidet, ber vi om at du sender disse på e-post til firmapost@rogfk.no, eller som brev til Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger.

Frist for å sende inn merknader er 08.11.2021. Merk sendingen din med saksnummer 2021/35728. Oppgi også plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med planleggingsleder Simen Auli Staff i Rogaland fylkeskommune på telefon 90 11 99 15, eller på e-post: simen.auli.staff@rogfk.no.

Rogaland fylkeskommune gir dette varselet etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan etter pbl § 12-3. Randaberg kommune har etter pbl § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes.

Aktuelle dokument i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?