Begrenset høring - Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplan 2018-2030. Begrenset høring og offentlig ettersyn.

Innhold

  Randaberg kommunestyre vedtok i sak 36/19 i møte 19.09.2019 å legge endring i et areal for tjenesteyting fra nåværende til fremtidig (se kart under), og endring i bestemmelsene § 14.1.1 i kommuneplan for Randaberg kommune 2018-2030, ut til begrenset offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-4.

  Resterende del av kommuneplanen, minus det arealet som det er fremmet innsigelse til, er vedtatt og omfattes ikke av høringen. Vi gjør oppmerksom på at planen ikke er kunngjort.

  Nærmere informasjon finner du også på servicetorget i Randaberg kommunehus, Randabergveien 370.

  Eventuelle merknader sendes skriftlig via e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til:
  Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for innspill er satt til 15.11.2019.

  Aktuelle dokumenter:

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?