Begrenset høring og ettersyn for Kommuneplan 2018-2030

Begrenset høring og ettersyn for kommuneplanen for 2018-2030.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet i møte 6. juni 2019, sak 21/19, forslag til kommuneplan for Randaberg kommune for perioden 2018-2030. Det ble gjort vedtak om å sende planforslaget ut på begrenset høring og legge dette ut til offentlig ettersyn. Høringsdokumentene er korrigert etter kommuneplanutvalgets vedtak 6. juni 2019.

  Kommuneplanutvalget behandlet i møte 24.01.2019 og 07.03.2019 alle arealinnspill. For de arealinnspill som ikke ble tatt med i planforslaget vises det til kommuneplanutvalgssak 2/19 og 11/19.

  Aktuelle dokumenter i saken
  Se under.

  Har du innspill?
  Kommunen har mål om å behandle endelig plan i ekstraordinært kommuneplanutvalg 20. juni 2019 og har derfor satt frist for innspill til 17. juni 2019.

  Innspill til planen sendes til post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg innen 17. juni 2019.

  Har du spørsmål?
  Dersom det er spørsmål til planen, kontakt Tonje K. Doolan i Plan og miljø via e-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no, eller telefon 415 84 145.

  Hva skjer etter høringsrunden?
  Etter høringsrunden blir planforslaget og uttalelser behandlet av kommuneplanutvalget. Kommunestyret fatter endelig vedtak av planforslaget. Ved endelig vedtak blir kommuneplanens samfunnsdel retningsgivende, mens arealbruk og bestemmelser får direkte rettsvirkning.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?