Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til skolen? 
Ta direkte kontakt med administrasjon på den enkelte skole.

Harestad skole:
Telefon: 51 41 32 00
Kontaktperson: Eva Walde Lund, rektor 

 

Grødem skole:
Telefon: 51 41 31 70
Kontaktperson: Per Jarle Marsli, rektor.
Goa skole:
Telefon: 51 41 31 40
Kontaktperson: Per Sigurd Bethuelsen, konst. rektor