Skolefritidsordning (SFO)

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

  SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

  Fra høsten 2022 har regjeringen bestemt at det skal være gratis kjernetid i SFO på 1.trinn. Det betyr at det vil være gratis for dem som søker 60% plass på SFO for 1. trinn. For de som søker 100% plass vil det være reduksjon i pris, og summen blir på 1270 kr. Kost kommer i tillegg på begge. Det er ordinære priser for 2.-4. trinn.

  Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

  Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Retningslinjer/ forskrifter for SFO egen lokal forskrift.

  Målgruppe

  • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
  • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn

  Vilkår

  Barnet må være elev ved skolen.

  Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

  Pris

  Tjeneste Pris plass Pris kost
  100 % plass*  3 180 171
  < 2G 390 171
  2G-3,5G 1 210 171
  3,5G-5G 2 560 171
  > 5G 3 180 171
  60 % plass**    
  < 2G 260  103
  2G-3,5G 750  103
  3,5G-5G 1 560  103
  > 5G 1 910  103

  100 % plass for 1. klasse koster maksimalt 1 270 kr. Kost kommer i tillegg. Det er ordinære priser for 2.-4. trinn.
  ** 60 % plass for 1. klasse er gratis. Kost kommer i tillegg. Det er ordinære priser for 2.-4. trinn.

  • Gjelder for skoleåret 2022-2023.
  • Gebyrene er økt med 2,5 % fra 2021 (avrundet).
  • Søskenmoderasjon: 30 % for første søsken, 50 % for flere.
  • Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

  Foreldrebetaling for et barn i skolefritidsordningen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen. Husholdninger med inntekt under 568 333 kr vil få redusert pris. En husholdning med inntekt på 284 166 kr vil for eksempel få redusert prisen med 50 prosent.

  Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling SFO

  Lover

  Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

  Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

  Søknad

  Påmeldingen din skal behandles så snart som mulig. Dersom svar på påmeldingen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om du kan forvente svar.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Søke, endre eller si opp SFO-plass

   

  Klage

  Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.