Du er her: Hjem / Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

  SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

  Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

  Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Retningslinjer/ forskrifter for SFO egen lokal forskrift.

  Målgruppe

  • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
  • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn

  Vilkår

  Barnet må være elev ved skolen.

  Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

  Pris

  Skolefritidsordningen (2019)
  Tjeneste Pris uten kost Pris kost Kommentarer
  SFO 2.930 158

  Maksimal pris per måned. 
  Gjelder for skoleåret 2018-2019.
  Søskenmoderasjon: 30 % for første søsken, 50 % for flere.

  100 % plass under 2 G  360 158 Helårstilbud x 11 måneder. Inntektsgradering. 
  Per måned.
  100 % plass 2-3,5 G  1.120 158 Per måned.
  100 % plass 3,5-5 G  2.360 158 Per måned.
  100 % plass over 5 G  2.930 158 Per måned.
  60 % plass under 2 G  230 95 Per måned.
  60 % plass 2-3,5 G  690 95 Per måned.
  60 % plass 3,5-5 G  1.440 95 Per måned.
  60 % plass over 5 G  1.760 95 Per måned.

  Grunnbeløpet i folketrygden
  Les mer om grunnbeløpet her.

  Redusert betalingssats
  Familier med lav inntekt kan søke om redusert betalingssats. Beløp for søkegrunnlag justeres og fastsettes av kommunestyret.

  Søknad redusert foreldrebetaling

  Lover

  Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

  Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

  Søknad

  Påmeldingen din skal behandles så snart som mulig. Dersom svar på påmeldingen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om du kan forvente svar.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Søk SFO-plass

   

  Klage

  Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

  skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, fritidstilbud