Du er her: Hjem / Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

  SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

  Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

  Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Retningslinjer/ forskrifter for SFO egen lokal forskrift.

  Målgruppe

  • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
  • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn

  Vilkår

  Barnet må være elev ved skolen.

  Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

  Pris

  Tjeneste Pris plass Pris kost
  100 % plass  3 100 167
  60 % plass 1 860 100
  • Gjelder for skoleåret 2021-2022.
  • Gebyrene er økt med 2,7 % fra 2020 (avrundet).
  • Søskenmoderasjon: 30 % for første søsken, 50 % for flere.
  • Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

  Foreldrebetaling for et barn i skolefritidsordningen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen. Husholdninger med inntekt under 568 333 kr vil få redusert pris. En husholdning med inntekt på 284 166 kr vil for eksempel få redusert prisen med 50 prosent.

  Lover

  Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

  Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

  Søknad

  Påmeldingen din skal behandles så snart som mulig. Dersom svar på påmeldingen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om du kan forvente svar.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Søk SFO-plass

   

  Klage

  Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

  skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, fritidstilbud