Du er her: Hjem / PP-tjenesten for Randaberg og Kvitsøy

PP-tjenesten for Randaberg og Kvitsøy

Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg
  Telefon: 45 87 72 62 
  E-post: simona.jonassen@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Simona Jonassen, daglig leder

  Kontakt oss via sikker digital post: eDialog 

  Ansatte

  Beskrivelse

  PP-tjenesten er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål. Sakkyndig vurdering kreves blant annet før barnehage og skole kan gjøre enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

  PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering av voksnes rett til opplæring på grunnskolenivå.

  I tillegg arbeider PPT sammen med barnehager og skoler i forhold til enkelte barn, selv når det ikke er behov for sakkyndig vurdering.

  Randaberg PPT tilbyr også logopedtjenester for barn og voksne.

  Det gis til en viss grad direkte tilbud og trening til barnet, men ofte blir hjelpen indirekte i form av veiledning til viktige personer rundt barnet, slik som foreldre, pedagoger, lærere og assistenter.

  Mer informasjon om PP-tjenesten finner du her:

  Henvisning

  Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser, eller ved at foreldre/voksne tar kontakt selv. Når begge foreldrene har foreldreansvar, men ikke bor sammen, kreves det samtykke fra begge.

  Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

  Alle tjenester fra PPT er gratis.

  SUKIP-prosjekt

  I perioden juli 2019–juni 2023 deltar Randaberg PPT i et forskningsprosjekt (SUKIP) finansiert av Forskningsrådet. SUKIP står for "Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole".

  Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg kommune, NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped. I tillegg til PPT er det Goa skole og Viste barnehage som deltar i prosjektet.

  Lover

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?