Meddommere. Illuastrasjonsbilde: domstol.no

Vil du bli meddommer?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 26.01.2024
Kommunen skal nå rekruttere nye meddommere for perioden 2025-2028 til Sør-Rogaland Tingrett, Gulating Lagmannsrett og Sør-Rogaland jordskifterett.

Hva er en meddommer?
Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vi trenger meddommere til:

  • Sør-Rogaland Tingrett
  • Gulating Lagmannsrett
  • Sør-Rogaland jordskifterett

Søknadsskjema meddommer

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Randaberg kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Randaberg kommune, du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72.

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven § 70-72.

Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer, kan du gjøre dette på domstoladministrasjonens hjemmesider.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?