Illustrasjonsbilde skole og barnehage

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Av: Kommunikasjon
Publisert: 17.07.2023
Nå er det mulighet for å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for neste skole- og barnehageår.

Du kan få redusert foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO. Søknaden gjelder for et skole- og barnehageår, og det må søkes på nytt hvert år. Det gjelder både for kommunale og private barnehager. 

Klikk her for søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Husk å legge ved siste års skattemelding, som du kan finne på www.skatteetaten.no. Har du mindre inntekt nå enn du hadde tidligere, må du også legge ved dokumentasjon på det. 

Redusert foreldrebetaling
Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass, og maks 6 prosent av husstanden sin samlede inntekt. Husstander med samlet årlig inntekt under 550 000 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Søknaden gjelder for et barnehageår, og det må søkes på nytt hvert år. Det gjelder både for kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid
2-5 åringer og barn med utsatt skolestart har rett til 20 timer gratis opphold pr. uke.
Dette gjelder for familier/ husholdninger som har en samlet brutto årsinntekt på mindre
enn 615 590 kroner.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Redusert foreldrebetaling SFO
Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  1. Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn.
  2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  3. 12 timer gratis SFO (60 %) for elever på 1. og 2. trinn

Forskrift til opplæringsloven - Kapittel 1B, Skolefritidsordninga

Foreldrebetaling for et barn i skolefritidsordningen skal maksimalt utgjør 6 prosent av den samlende inntekten i husholdningen. 1. og 2 trinn har gratis SFO-plass med 60 %. 

Søskenmoderasjon 
Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken. For det tredje barnet eller flere, er plassen gratis fra august 2023. Dette trenger du ikke søke om.

(Betaling for mat holdes utenfor alle moderasjonsordningene. Det betyr at betaling for mat ikke vil være med i beregningen om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid, og kommer utenom.)

Les mer om barnehagepriser og SFO-priser.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?