Byggene 4A og 4B på Vardheim står sentralt i kommunedirektørens planer om flere sykehjemsplasser.

Behov for flere sykehjemsplasser

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.11.2022
Randaberg kommune trenger flere sykehjemsplasser de neste årene. Kommunedirektøren ønsker derfor å få oversikt over kostnadene ved økt sykehjemsdrift i Vardheimområdet.

I Handlings- og økonomiplan 2023–2026 foreslår kommunedirektør Anne Berit Berge Ims å sette av én million kroner hvert år fram til 2025 "for å kartlegge og utarbeide en helhetlig plan" for økt sykehjemsdrift. Hun foreslår videre å legge inn 50 millioner kroner i investeringsmidler i 2026.

— Dette er foreløpig kun et signal om å planlegge for fremtiden, og en begynnelse på en større investering. Bygningsmassen det pekes på er Vardheim, Torvmyrveien 4A og 4B. Avhengig av kvaliteten på bygget, vil vi etter hvert få mer kunnskap om det kan bli renovering, påbygg eller nybygg, skriver kommunedirektør Anne Berit Berge Ims i en sak som hun legger fram samtidig med budsjettet for 2023.
 
 
Kart: Randaberg sentrum med de aktuelle helsebyggene. I saken foreslås det også å legge kommunalt legesenter i første etasje av Torvmyrveien 4E.

Kommunedirektøren foreslår å benytte første etasje på Vistestølen som buffer og botilbud under byggeperioden av nytt sykehjem.

— Dette gjelder for beboere i bofellesskapet på Vardheim (Torvmyrveien 4A) og i omsorgsboligene (Torvmyrveien 4B). Samtidig skal andre etasje på Vistestølen benyttes som sykehjem med korttidsplasser, slik det ble vedtatt i formannskapet 22. april 2021, sak 20/21.

— Mens vi bygger opp og rekrutterer kompetanse for å drifte andre etasje på Vistestølen som sykehjem, vil Randaberg kommune se på muligheten for å leie nødvendige langtidsplasser i nabokommuner.

Bildet: Tidligere Vistestølen sykehjem.

Tilrettelagte boliger i Ryggjatun?
Videre vil kommunedirektøren, basert på sak 56/21, Bruk av eksisterende bygningsmasse, jobbe videre med området Ryggjatun, "for på denne måten å se på hvordan området kan transformeres og bidra til å innfri fremtidig behov for tilrettelagte boliger".

Slik benyttes helsebyggene på Vardheimområdet i dag:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?