Vaksiner

Innhold

  Beskrivelse

  Du får tilbud om vaksine mot smittsomme sykdommer av kommunens helsetjeneste. Hensikten med vaksinasjon er å gjøre deg immun uten den risikoen det innebærer å gjennomgå selve sykdommen.

  Kommunen har disse tilbudene:

  Barnevaksinasjon

  Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Alle nybakte foreldre vil bli kontaktet av kommunens helsestasjon og få tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du:

  Ta kontakt med fastlegen din eller gå innom et apotek for å få vaksinen. Bor du i omsorgsbolig eller sykehjem vil du få tilbud om vaksinen der. Du bør ta vaksinen årlig i perioden september – november.

  Reisevaksinasjon

  Tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser får du av kommunens helsetjeneste. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en samleside med råd om hvilke reisevaksiner du bør ta.

  Annen vaksinasjon av voksne

  Du kan henvende deg til kommunens helsetjeneste ved behov for:

  • Oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse
  • Vaksiner ved graviditet
  • Vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

  Vaksinasjon ved pandemi

  Koronavaksine

  Ved et ev. utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine.

  Målgruppe

  Personer med behov for beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

  Pris

  Barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. For øvrige vaksiner må du betale en egenandel.

  Lover

  Klage

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.