Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån

Innhold

  Beskrivelse

  Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

  Kommunen har et godt utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemidler som letter forflytning (rullestol, rullator osv.)
  • hjelpemidler for personlig hygiene (toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk osv.)
  • hørsels- og synshjelpemidler
  • kognitive hjelpemidler (alarmer, planleggere osv.)
  • husholdningshjelpemidler (ergonomiske kjøkkenredskaper, tidsur, vekt med tale osv.)
  • hjelpemidler til behandling og opptrening

  Lånetiden er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det. Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid enn to år, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån. 

  Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

  For utlån av hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddelkoordinator på tlf. 474 87 882/47 79 85 49, mandag-fredag mellom kl 09.00-15.00.

  Hjelpemiddelet kan hentes på kommunalt lager i Torvmyrveien 4, inngang C (ambulanseinngang). Gjør avtale på forhånd om henting. Dersom det ikke er mulig å hente hjelpemiddelet selv, kan koordinator levere det hjem til deg etter avtale.

  Dersom hjelpemiddelet blir ødelagt, kontaktes hjelpemiddelkoordinator for reparasjon eller bytte.

  Målgruppe

  Personer som har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

  Vilkår

  Du må være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

  Pris

  Utlån av hjelpemidler er gratis.

  Lover

  Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

  Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel. Er du skoleelev, kan kommunens PP-tjeneste foreta vurderingen.

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

  Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

  Skal kommunen foreta en funksjonsvurdering, vil dette normalt foregå hjemme hos deg. Finnes hjelpemiddelet du trenger på kommunens hjelpemiddellager, kan du enten hente selv eller få det levert hjem til deg. Dersom hjelpemiddelet må bestilles, kan det ta opptil fem uker før du får det levert.

  Søknad om varig utlån til NAV Hjelpemiddelsentral blir normalt avgjort innen en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder.

  For enkelte hjelpemiddeltyper gjelder egne saksbehandlings- og leveringstider.

  Klage

  Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

  Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

  Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.