Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Innhold

  Beskrivelse

  Har du en kjent diagnose, rusproblemer eller kronisk sykdom og har behov for akutt hjelp pga. smerter eller forverring av tilstanden? Da kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) i form av en akuttplass på sykehjem slik at du slipper å legges inn på sykehus.

  Formålet med ØHD er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø. Det er fastlegen din eller legevaktslege som bestemmer om du bør legges inn på sykehus eller om du kan få et like godt tilbud ved kommunens ØHD-avdeling.

  Dette kan du forvente etter innleggelse:

  • Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling.
  • Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene og legevaktslege i helgene.
  • Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt

  Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare inntil tre døgn. Da vil du enten:

  • få reise hjem
  • bli overført til en annen avdeling eller til sykehus
  • få forlenget oppholdet ved ØHD-avdelingen

  Målgruppe

  Voksne pasienter som trenger akutt behandling og observasjon, men ikke spesialisert sykehusbehandling. Tilstanden trenger ikke være kritisk eller livstruende.

  Eksempler på pasientgrupper er:

  • Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.
  • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse ol.
  • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.
  • Pasienter med psykisk sykdom eller rusproblematikk.

  Samarbeidspartnere

  • Fastlege
  • Legevakt
  • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)

  Pris

  Opphold ved kommunens ØHD-avdeling er gratis.

  Lover

  Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

  Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Kontakt fastlegen din eller legevakt. Før ev. innleggelse ved ØHD-avdelingen skal legen vurdere:

  • hvor alvorlig tilstanden er
  • om du har funksjonssvikt
  • din tidligere sykehistorie
  • din psykiske og kognitive tilstand
  • om det er forsvarlig å velge det kommunale ØHD-tilbudet framfor sykehusinnleggelse

  Legen skal sørge for en plan på observasjon og behandling for det første døgnet etter innlegging.

  Klage

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til ØHD-avdelingen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.