Matombringing

Innhold

  Beskrivelse

  Om du bor hjemme og ikke er i stand til å lage mat til deg selv, kan du få ferdiglaget middagsmat levert på døren. Maten kan leveres varm eller kald for oppvarming hjemme.

  Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat. Du kan få levert mat én eller flere dager i uken for en kortere eller lengre periode.

  Målgruppe

  Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme.

  Vilkår

  Sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre grunner til at du ikke klarer å lage mat til deg selv.

  Pris

  Du betaler per måltid.

  Kjøkkenet på Vardheim (2024) 
  TjenestePrisKommentar
  Middag 119 Kroner per normal porsjon, med suppe eller dessert.
  Matabonnement (frokost, middag, kaffe og kveldsmat) 5238 Kroner per måned. Bofellesskap.
  Utkjøring av mat 25 Per utkjøring

  Lover

  Du har ingen lovfestet rett til matombringing. Kommunen vil vurdere om matombringing er aktuelt for deg.

  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  I søknaden bør du skrive:

  • hvorfor du trenger matombringing
  • hvor mange middager i uken du trenger
  • om du har allergier eller om det er matvarer du ikke spiser
  • om du må ha et tilpasset kosthold på grunn av sykdom

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

  Søknadskjema (digitalt)

  Søknadsskjema (PDF)

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Hjemmesykepleien vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil hjemmesykepleien vurdere om matombringing vil være aktuelt for deg.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Statsforvalteren.