Avlastningsopphold på sykehjem

Innhold

  Beskrivelse

  Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste deg som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

  Formålet ved avlastningen er å:

  • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter
  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter