Ordfører

Jarle Bø er ordfører i Randaberg og representerer Senterpartiet.

Innhold

  Kontaktinformasjon ordfører

  Kontakt ordfører Jarle Bø:
  Telefon: 48 84 47 88 / 51 41 41 00.
  E-post: jarle.bo@randaberg.kommune.no.

  Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget, 51 41 41 00, eller direkte til ordfører.

  Ordføreren er heltidspolitiker og har sitt kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum, Randabergveien 370.

  Ordfører sine oppgaver

  Ordfører har i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre (jf. kommuneloven). 

  Bilder av ordføreren

  Ordfører sitt ukeprogram

  Uke 22- 2023: 

  Mandag 29.mai.:

  • Andre pinsedag

  Tirsdag 30. mai.: 

  • Ukesmøte med kommunedirektøren

  Onsdag 31. mai.:

  • Dialogmøte ny selskapsavtale - Stavangerregionen Havn IKS
  • Representantskapsmøte - Jæren Friluftsråd 

  Torsdag 1. juni.:

  • Egersundskonferansen 2023

  Fredag 2. juni.:

  • Styremøte i prosjekt "Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet"

   

  Varaordfører

  Varaordfører er Øystein Stjern fra Kristelig Folkeparti.

  Kontakt varaordfører Øystein Stjern:
  Telefon: 99 36 80 35 / 51 41 41 00.
  E-post: oystein.stjern@randaberg.kommune.no.

  Stillingen som varaordfører utgjør 25 prosent. 

  Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget, eller direkte til ordfører.

  Tidligere ordførere i kommunen

  1922-1937: Andreas Rasmusson Harestad, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1937-1940: Rasmus Thorsen Viste, Bygdens Liste (Bondepartiet)
  1940-1945: Lauritz Olsen Randeberg, Nasjonal Samling
  1945-1947: Rasmus Thorsen Viste, Avholdslisten (KrF)
  1947-1955: Endre Vestvik, Avholdslisten (KrF)
  1955-1961: Andreas A. Vistnes, Senterpartiet
  1961-1967: Andreas H. Bø, Senterpartiet
  1967-1969: Kristen Viste Bø, Kristelig Folkeparti
  1969-1973: Berge Harestad, Senterpartiet
  1973-1975: Kristian Nybø, Kristelig Folkeparti
  1975-1979: Hans Edvard Bø, Senterpartiet
  1979-1981: Berit Brunvand, Høyre
  1981-1985: Knut Bø-Sande, Kristelig Folkeparti
  1985-1989: Oddvin Mørch Rogstad, Høyre
  1989-1993: Kari Austenå, Arbeiderpartiet
  1993-1999: Olav Sande, Senterpartiet
  1999-2003: Tom Tvedt, Arbeiderpartiet
  2003-2007: Tom Tvedt, Arbeiderpartiet
  2007-2011: Tone Tvedt Nybø, Kristelig Folkeparti
  2011-2015: Bjørn Kahrs, Høyre
  2015-2019: Kristine Enger, Arbeiderpartiet
  2019-2023: Jarle Bø, Senterpartiet

  Skolens opplæring i demokrati (BUK)

  Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. I Randaberg er BUK skolens opplæring i demokrati. Ordfører er fast møteleder i BUK.

  • Representantene kommer fra elevrådene ved de tre skolene i kommunene.
  • Det er normalt tre møter i året, to på høsten og ett om våren. 
  • Møtene i BUK holdes i kommunestyresalen på kommunehuset.
  • BUK bestemmer selv møteplan og saksliste. 
  • Ordfører er fast møteleder i BUK.

  Møter
  Onsdag 09.03.2022: Les møteprotokoll her (PDF).

  Medlemmer 2021-2022:

  Goa skole:

  • Jonah Kolnes Hult
  • Henrik Bjørkheim
  • Ane Goldhahn
  • Aleksandra Wierzbicka
  • Alessandro Morgante
  • Sigurd Walde Lund
  • Maria Fikstvedt Goa (vara)
  • Gustav Engård Kirial (vara)

  Grødem skole:

  • Synne Kleggetveit Amundsen
  • Mathias Håland Ring
  • Synne Sande
  • Camilla Lopes Haarr
  • Nora Kjeilen-Eilertsen
  • Martin Sunde Espedal
  • Sara Nilsen Goa (vara)
  • Amara R. Khalil (vara)

  Harestad skole:

  • Lars Bue Saar
  • Liv Ellen Bø
  • Lars Ravnås Bø
  • Elias Rønning Ørn
  • Lars Magne Utheim Hansen
  • Sindre Gundersen.
  • Makka Bayzaeva (vara)
  • Frida Køningsberg Christensen (vara)
  • Oliver Husebø (vara)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?