Du er her: Hjem / Vei

Vei

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, samt turveier.

Innhold

  Ansvar

  Randaberg kommune har cirka 40 km veier og 25 km gang- og sykkelveier.

  Skal du grave?

  Ved graving i kommunale veier og gang-/sykkelveier, skal det alltid innhentes gravetillatelse fra kommunen, samt melde fra til Lyse. 

  Du kan søke om gravemelding og varslingsplaner digitalt. Her er veileder for de som skal søke. 

  Søknad om avkjøring

  Skal du opprette ny avkjøring eller utvide avkjøingen, må du søke vegmyndighetene.
  Vegmyndighetene vil se på plassering av avkjøringen, utforming og sikt.
  Trafikksikkerhet er også en faktor som vi tar med i avgjørelsen av plassering.

  For å kunne fatte vedtak om plassering av ny avkjøring, eller utvidet bruk, trenger vegmyndighetene følgende punkter fra deg:

  • Adresse
  • Gnr./bnr.
  • Tiltak
  • Tiltakshaver
  • Søker

  En beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre, og en målsatt situasjonstegning som viser bredde og siktsoner på ny eller utvidet avkjøring.

  Hvilken siktsone du skal bruke, er vist i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 23.
  Det står også mer informasjon om avkjøringer i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 22.
  Du må også sjekke at du ikke kommer i konflikt med vann og avløp VA.

  Søknad om dispensasjon frå veglova § 29

  Skal du bygge ny mur eller gjerde på tomten din, eller sette opp ny garasje, må du søke dispensasjon fra veglova. For å kunne fatte vedtak etter veglova § 29 om å føre opp mur, gjerde m.m.

  Nærmere kommunal veg eller gang- og sykkelveg, trenger vegmyndighetene følgende punkt fra deg:

  • Adresse
  • Gnr./bnr.
  • Tiltak
  • Tiltakshaver
  • Søker

  Beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre, og en målsatt situasjonstegning som viser avstand fra tiltaket til senter veg og kant veg.

  Dersom tiltaket kommer i nærheten av avkjøring, må du vise at siktsonen blir overholdt.

  Hvordan du tegner inn siktsone, er vist i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 23.

  Du må også sjekke at du ikke kommer i konflikt med vann og avløp VA.

  Søknaden sendes til post@randaberg.kommune.no

  Normer og retningslinjer

  Trenger du strøsand?

  Her finner du informasjon om strøsand.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?