Vannmåler

Randaberg kommune sender ut SMS og avlesningskort om vannmåleravlesning til alle som har vannmålere. Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på SMS eller leseav.no.

Innhold

  Ønsker du vannmåler?

  • I privatboliger er det valgfritt å ha vannmåler.
  • Det kan fort lønne seg å ha vannmåler i en bolig, men private husholdninger kan altså velge om de vil installere vannmåler.
  • Hvis du har vannmåler, betaler du for vannet du bruker.
  • Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra størrelsen på boligen din.

  Utleie og registrering av ny vannmåler
  Vannmåler leier du av kommunen. Det er kun med vannmålere eid av Randaberg kommune vi kan beregne gebyret ut fra faktisk forbruk av vann. Når vannmåleren ikke lenger er i bruk, skal den leveres tilbake.
  Som innbygger tar du kontakt med et godkjent foretak (rørlegger). Rørlegger fyller ut dette skjemaet og har kontakt med kommunen.

  Priser

  Hvordan rapportere vannmålerstanden

  Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på 3 måter:

  1. Via mottatt SMS.
  2. Via tilsendt avlesingskort med kode: Gå inn på nettstedet www.leseav.no.
  3. Via tilsendt avlesningskort: Som fylles ut og leveres på servicetorget i Randaberg kommune, eller sendes i posten.

  Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. 

  Slik får du registrert din avlesning via SMS

  • Å melde inn vannmålerstanden via SMS er enkelt.
  • Du skriver bare avlest tall (målerstanden). Ingenting annet enn det, og trykker send.
  • Frist for å lese av vannmåleren framkommer i SMS-varselet du har mottatt.
  Les mer om SMS-varsling
  • Svar på mottatt SMS fra Randaberg kommune ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket.
  • Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.
  • Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand.
  • Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter. Når du svarer på SMS skal du bare skrive inn målerstanden. Ingenting annet.
  • Er du registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil du motta SMS-varsel per vannmåler.
  • Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler!
  • Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.
  •  

   Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen, vil vi sende et avlesingskort til deg i posten (se mer info om dette under menypunktene om avlesningskort (se under). 
  Avlesningskort - Internettavlesning
  • Gå inn på www.leseav.no.
  • Legg inn koden (6 tegn) for å knytte registreringen til rett vannmåler.
  • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.
  • Skriv inn målerstand. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
  • Dersom du har mottatt avlesningskort i år og ønsker SMS-varsel neste år, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummeret.
  Avlesningskort - Svarslipp
  • Fyll inn avlest målerstand i feltet. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
  • Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, skriver du inn mobilnummeret på svarslippen.
  • Utfylt svarslipp leveres på servicetorget på kommunehuset i Randaberg, eller sendes i posten.

  Annet om registrering 

  • Registrerer du feil målerstand første gang, via SMS og/eller Internett, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden er gjeldende.
  • Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil vannforbruket bli stipulert ut ifra tidligere målerstand. 

  Hva er normalt forbruk av vann?

  En persons forbruk av vann vil kunne variere stort. Men vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 50 og 70 kubikk. Eller sagt på annen måte, mellom 50 000 og 70 000 liter vann.

  Noen fakta om vannforbruk
  • Vann inn = avløp ut
  • Et glass vann utgjør 0,2 liter
  • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50–100 liter vann
  • En vask med vaskemaskin utgjør 10–30 liter vann per kg tørt tøy
  • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18–20 liter vann per vask.
  • Vask av bilen utgjør 50–100 liter
  • Drypping fra kran utgjør 3–7 m³ per år
  • Rennende toalett utgjør 20–30 m³ per år
  • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år
  Noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet
  • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
  • Monter sparedusj
  • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
  • Reparer dryppende kraner
  • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
  • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
  • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
  • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?