Vann og avløp

Overvann, vannmåler, vann- og avløpsnorm og drikkevannskvalitet.

Innhold

  • Levere godt drikkevann.
  • Samle opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
  • Bygge ut, drifte og vedlikeholde kommunens vann- og avløpsnett.
  • Administrere og ajourføre ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
  • Administrere innkreving av vann- og avløpsgebyrene.
  • Følge opp vannkvaliteten på drikkevannet, samt fra avløpsutslipp.
  • Følge opp private vann- og avløpsinstallasjoner, industri-påslipp, olje- og fettutskillere.

  Vann og avløp er regulert av en rekke lover og forskrifter, spesiell betydning har lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven og forskrift om vannforsyning og drikkevann.

  Vannet i Randaberg kommune leveres av IVAR IKS. Vannbehandlingsanlegget ligger ved Langevann i Gjesdal kommune, som leverer vann til cirka 250 000 innbyggere på Nord-Jæren.

  Avløpsvannet fra kommunens avløpsanlegg samles og ledes til Sentralrenseanlegget Nord-Jæren i Mekjarvik (SNJ) for rensing. Anlegget driftes av IVAR IKS. Slam fra private avløpsanlegg - som Randaberg kommune samler inn - leveres også til SNJ.

  Vi har stort fokus på høy kvalitet på tjenestene våre. Vi deltar på Norsk vanns Bedre V-prosjekt, hvor 61 kommuner deltok i 2010. Målet med deltakelsen er å levere bedre tjenester til innbyggerne i kommunen.

  Aktuelle skjema

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?