Snarvei i sentrum.

Snarveiprosjektet

Publisert: 24.01.2023
Randaberg kommune ønsker å legge til rette for at flere velger å bruke beina.

Randaberg kommune er en del av byvekstsamarbeidet på Nord-Jæren, og har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å jobbe for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.

Som en oppfølging av dette ønsker kommunen å legge til rette for at flere velger å bruke beina, spesielt på kortere turer til/fra sentrum og skole, gjennom en systematisk utbedring av dagens infrastruktur for gående.

Hensikten med prosjektet var å foreta en systematisk kartlegging og sikring av ganginfrastruktur og tilrettelegge snarveier for å fremme gange som oppfølging av vedtatt gåstrategi (Gåstrategien for Nord-Jæren 2018-2033).

Klikk her for å se kart over snarveier i Randaberg 

Dette vil bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten.

Gåstrategien for Nord-Jæren 2018-2033 anbefaler å konsentrere tilrettelegging for gående om sentrumsområder, skoler og holdeplasser for kollektivtransport. Det er disse målpunktene som tiltrekker seg størst antall daglige reiser til fots. I tillegg vil mye brukte turområder være viktige målpunkt.

Følgende målpunkt ble definert for vår studie:

  • Randaberg sentrum
  • Skoler: Nye Harestad skole, Grødem skole, Goa skole og Randaberg videregående skole
  • Sykehjem/omsorgsbolig: Vardheim sykehjem og Vistestølen bofellesskap
  • Boligområder: Sentrum, Grødem, Viste Hageby, Endrestø og boligfelt på Randabergsletta
  • Arbeidsplasser: Dusavik og Randabergsletta
  • Bussholdeplasser
  • Innfallsportene til friluftsområdene: Myra og Naturparken i sentrum, Odnaberget, turvei langs sjøen på Grødem, turveg langs sjøen ved Vistestranden og turvei langs Hålandsvannet på Goa

Snarveiene skal være:

  • så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig
  • så attraktive som mulig, med god estetikk og et rikt kultur- og/eller naturmiljø
  • så trygge som mulig både sosialt og når det gjelder ulykker og forurensning

Det er også et mål at gangnettet i størst mulig grad skal være universelt utformet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?