Kart

Kart på nett.

Innhold

  Her kan du kjøpe kartdata, situasjonskartpakke med mer.

  Publikumskart

  • arealplaner.no kan du finne hvilken reguleringsplan som gjelder for din adresse.
  Rodekart 1-49:

  Merk at rode 1-41 viser veiakser/gater, mens 42-49 viser soner.

  1. Bøveistubben-Valahaug
  2. Randabergveien-Torvmyrveien-Varen
  3. Kyrkjeveien-Ekornveien-Hareveien-Rådyrveien-Torset
  4. Kyrkjeveien-Ryggjatunveien-Ryggveien-Rygghagen
  5. Vistnesveien-Andreas Harestads vei-Erik Aanestads vei
  6. Torvmyrveien-Foren
  7. Tungenesveien-Odnabergveien-Gamle Harestadvei
  8. Randabergveien-Ryggveien
  9. Dalveien-Nordliveien-Bergveien-Fjellveien
  10. Kyrkjeveien-Sørlibakken-Dalveien-Dalakroken
  11. Visteveien-Goaveien-Raustein
  12. Vistnesveien-Vistnesvågen
  13. Vistvikveien-Vistnesveien
  14. Ytre Bø-Bøveien
  15. Indre Bø-Bøveien-Sandeveien
  16. Tungenesveien til Sande
  17. Tungenesveien til Tunge
  18. Randeberggeilen
  19. Harestadveien-Todnemveien-Todnembakken
  20. Skiftesvikveien-Bronseveien-Bronsestubben
  21. Bronseveien-Tinnveien-Titanveien-Uranveien
  22. Krystallveien-Krystallstubben-Agatveien-Klokkarhaugen
  23. Safirveien-Opalveien-Jadesvingen-Topaskroken
  24. Smaragdbakken-Turkisveien-Rubinveien
  25. Ryggveien-Grødemveien-Torvmyrveien
  26. Krystallveien-Fjordsolveien-Fjordsvingen-Fjordbriskroken
  27. Torvmyrveien-Hagafjellveien-Lyngheiveien-Hagafjellbakken
  28. Fjellheimveien-Fjellsyreveien-Fjellrappveien-Fjellfruebakken
  29. a) Fjellprydveien, b) Fjellmoveien-Ryggveien
  30. Strandvågen
  31. Stølsbrotet
  32. Grødemveien-Barlindveien-Kongleveien-Sypressveien
  33. Grødemveien-Røsslyngveien-Blålyngveien-Tangen
  34. Goaveien til Kyrkjeveien
  35. Goaveien til Viste
  36. Goakvednane-Goastemmen
  37. Varheiveien-Draugveien-Tingveien-Krabbeveien
  38. Skipreidveien-Moloveien-Havgolveien-Rudleveien
  39. Varheiskjæringen-Havfrueveien-Varheiveien
  40. Kvernevikveien-Kyrkjeveien
  41. Kvernevikveien-Leikvollbakken
  42. Jon Torbergssons vei SONE
  43. Nordheiå-Heiå SONE
  44. Nyvollhagen-Nyvollsvingen SONE
  45. Vistestølen-Nordheiå-Heiå SONE
  46. Visteveien-Nordheiå SONE
  47. Visteveien-Nyvollveien SONE
  48. Vistestølen SONE
  49. Vistemyrå-Vistestølen-Vistnesveien SONE

  Geodata

  Geodata sørger for at administrasjonen, landsbyens innbyggere og næringsliv har adgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, topografi og andre utvalgte tema.

  Lover og forskrifter

  I tillegg leverer de tjenester til administrasjonen, innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og -drift.

  Oppmålingsforretning

  Målet med en oppmålingsforretning er å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partenes påstander og framlagte dokument. Ellers skal det bringes fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre i Matrikkelen og en eventuell tinglysing.

  Matrikkelen

  Matrikkelen er landets offisielle register over fast eiendom, samt bygninger, boenheter og adresser.

  Via Arealguiden kan du finne ledige næringsarealer, tomter og lokaler. Arealguiden gir deg oversikt over ledige næringsarealer og lokaler i Stavangerregionen. Verktøyet fungerer som en avansert søkemotor der du kan legge inn alle kriterier og krav for dine fremtidige arealer.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?