Gravlunder og kirkegårder

Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.

Innhold

  På nettsiden til Randaberg kirkelige fellesråd finner du informasjon om gravlunder og kirkegårder i Randaberg kommune.

  Festeavgift gravplass

  Festeavgiften for en gravplass er på 200 kroner per år. Avgiften kreves inn for 5 år av gangen. 

  Kirker og menigheter

  Randaberg kirke er en langkirke som ble oppført i 1845. Arkitekt var Hans Lindstow. Byggverket er i tømmer og har nå 460 plasser. Kirken ble utvidet på slutten av 1970-tallet ved at en fikk nytt alterparti, dåps- og preste-sakresti og toalett. Det ble også installert et nytt Magnussen & Son orgel med 16 stemmer. 

  Høsten 2014 ble det oppført en kirkestue her, som har gitt kirken et ekstra møterom, kjøkken, toaletter og bårerom. Det gamle bårehuset, fra slutten av 70-tallet, ble revet i forbindelse med nybygget. Les mer om Randaberg menighet.

  Grødem kirke ble vigslet 28.05.2000, etter at Grødem menighet ble utskilt fra Randaberg som egen menighet 01.01.1999. Kirken er basert på 1. premieutkastet i en lokal arkitektkonkurran­se i 1995. Det sentrale kirkerommet har ca. 300 sitteplasser. Kirkerommet omkranses av menighetssalen, kirkestuen, kjøkkenet og de administrative funksjoner. 

  Orgelet ble bygget av Ryde & Berg i 2008 og innviet i mars 2009. Orgelet har 19 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Les mer om Grødem menighet.

  Ordforklaringer

  Bisettelse: Seremoni som avholdes når den avdøde skal kremeres.
  Festegrav: En grav som mot betaling er festet i en bestemt tidsperiode
  Fester: Den person som er ansvarlig for gravstedet. Fester betaler pålagte avgifter og sørger for stell.
  Festetid: Varighet på festeavtale for ny grav er 20 år med mulighet til å forlenge denne med 10 år av gangen.
  Fredningstid: Tidsrommet der en grav er fredet for gjenbruk.
  Fri grav: Grav som det ikke betales festeavgift for.
  Friperiode: 20 år for enkel grav.
  Grav: Gravleggingsstedet
  Gravminne: Minnesmerke med navn og data på den gravlagte.
  Gravsted: Et gravsted kan bestå av to eller flere graver.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?