Du er her: Hjem / Kultur, idrett og fritid / Tilskudd, stipend og priser

Tilskudd, stipend og priser

Innhold

  Tilskudd til kultur

  Randaberg kommune gir tilskudd til lag og organisasjoner og institusjoner som driver virksomhet i kommunen. Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og videreutvikle kultur- og idrettslivet i Randaberg. Les mer om dette her.

  Tilskuddsportalen for lag og foreninger

  Alle lag og foreninger i kommunen kan bruke Tilskuddsportalen, der du enkelt kan finne fram til aktuelle tilskudd for å finansiere kommunale prosjekt. 

  Mer om Tilskuddsportalen

  Opprett bruker

  Du logger deg inn eller oppretter deg selv som bruker fra nettsiden: Tilskuddsportalen.

  Tilskuddsportalen har egen kundestøtte, dersom du får tekniske problemer med innlogging eller bruk av tjenesten: support@tilskuddsportalen.no.

  Portalen er enkel i bruk

  Alle lag og foreninger i kommunen kan bruke Tilskuddsportalen, der du enkelt kan finne fram til aktuelle tilskudd for å finansiere kommunale prosjekt. Databasen blir løpende oppdatert. Det er lett å søke og det er lett å navigere i tjenesten.

  Innhold 

  • En kalender med søknadsfrister.
  • En katalog hvor tilskudd er sortert på tema.
  • En nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne.
  • Et verktøy for å søke direkte i databasen.
  • Støtte for å bli oppdatert på søknadsfrister eller andre frister man selv definerer i systemet. 

  Sommer i Randaberg

  Lag og foreninger som vil arrangere ferieaktiviteter for barn og unge kan søke tilskudd til dette.

  Søknadsskjema Sommer i Randaberg

  De som mottar tilskudd forplikter seg til å:

  • ha friplasser for barn og unge i lavinntektsfamilier,
  • delta på samling mellom kommunen og alle søkere,
  • administrere eget tilbud (påmeldinger, markedsføring osv.)
  • gi en kort skriftlig tilbakemelding, inklusiv regnskap, til kommunen når aktiviteten er gjennomført.

  Det er satt av 250 000 kr til ordningen i 2021. Det kan maksimalt innvilges 50 000 kr per søker.

  Søknadsfristen er 1. april 2021.

  Spillemidler

  Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg.

  Kulturpris

  Kulturprisen har vært delt ut siden 1982 og kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kulturområdet i Randaberg. Kulturprisen kan også deles ut til enkeltpersoner fra Randaberg som har utmerket seg innen kulturområdet på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen blir delt ut under ordføreren sin nyttårsmottakelse 1. januar. 

  Kulturstipend

  Randaberg kommune sitt kulturstipend blir delt ut med formål å stimulere til videre innsats innenfor kulturområdet i kommunen. Stipendet kan søkes av utøvere innen idrettsområdet og personer som driver kunstnerisk eller kulturell virksomhet - både de som driver på frivillig basis eller de som har dette som yrke.

  Ordførerens hederspris

  Ordføreren kan dele ut hederspris til personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats innenfor sitt felt i året som er gått. Hedersprisen tildeles ikke hvert år, men når ordføreren mener noen har gjort noe positivt, som skiller seg helt spesielt ut i det året som har gått, og som fortjener en påskjønnelse som ikke fanges naturlig opp av noen av de andre prisene som gis.

  Pensjonistprisen

  Pensjonistprisen ble innstiftet i 2004. Eldrerådet deler hvert år ut en pris til personer som frivillig har gjort en særskilt innsats til glede for eldre i Randaberg. Frivillige organisasjoner og privatpersoner kan komme med forslag til kandidater overfor eldrerådet. Prisen blir delt ut under ordføreren sin nyttårsmottakelse 1. januar.

  Årets bedrift

  Randaberg kommune deler hvert år ut prisen "Årets bedrift". Kriterier som er viktige for denne prisen er blant annet bedriftsøkonomiske forhold og profilering, produktutvikling, bedriftens betydning for lokalsamfunnet og at bedriften gir kommunen et positivt omdømme. Prisen blir delt ut under ordføreren sin nyttårsmottakelse 1. januar.

  Heder for kultur- og idrettsprestasjoner

  Kommunens heder kan tildeles enkeltpersoner eller lag fra Randaberg som har vunnet eller tatt medalje i offisielt Norgesmesterskap, Nordisk mesterskap, eller deltatt i Europamesterskap, Verdensmesterskap eller Olympiade som representant for Norge. Påskjønning kan også gis til enkeltpersoner eller lag som har oppnådd offisielle allmennkulturelle prestasjoner med nasjonal eller internasjonal anerkjennelse. 

  Individuelle utøvere blir hedret i hjemkommunen selv om disse tilhører klubber/lag i andre kommuner. Deltakere i lagidretter hedres i lagets hjemkommune. Kommunens heder blir delt ut under ordføreren sin nyttårsmottakelse 1. januar. 

  Drømmestipendet

  Nå kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 søke Drømmestipendet 2021.

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

  Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

  Påmeldingen er åpnet

  Trenger du mer informasjon?
  Ta kontakt med Merethe Rage Aasvold i Randaberg kulturskole for mer informasjon, enten via telefon 930 39 376 / 404 11 683 (kontor) eller e-post: merethe.rage.aasvold@randaberg.kommune.no.

  Du kan lese også mer om Drømmestipendet på deres nettside.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?