Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver, og skal tilrettelegge og lede det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Innhold

  Kommuneoverlegene jobber blant annet med:​

  • helsemessig beredskap

  • smittevern

  • miljørettet helsevern

  • folkehelse

  • rådgivning

  • forvaltning

  • kvalitetsutvikling

  • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen

  • overordnet ansvar for kommunens legetjenester, inkludert fastlegene, sykehjemslegene og helsestasjonslegene

  Randaberg kommune har 1,2 årsverk til kommuneoverlegefunksjonen, som er fordelt på tre ansatte:
  Therese-Mari Nybø Lindal, Ingebjørg Sanne og Ina Matic. Sanne og Matic jobber også som fastleger ved det kommunale legesenteret, Solbakken legesenter. 

  Therese-Mari Nybø Lindal

  kommuneoverlege, 50% stilling, (fast tirsdag og torsdag)
  tlf.: 97 15 39 20 
  e-post: therese-mari.nybo.Lindal@randaberg.kommune.no

  Ingebjørg Sanne

  assisterende kommuneoverlege, 50% stilling (fast mandag og fredag)
  tlf.: 41 61 81 79 
  e-post: ingebjorg.sanne@randaberg.kommune.no
  For timebestilling til fastlege, kontakt Solbakken legesenter på tlf.: 51 41 11 00.

  Ina Matic

  stedfortreder for legene
  tlf.: 48 44 63 84
  e-post: ina.larsen.matic@randaberg.kommune.no
  For timebestilling til fastlege, kontakt Solbakken legesenter på tlf.: 51 41 11 00.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?