Velferdsteknologi. Bo trygt hjemme

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen.

Hva kan jeg gjøre?      Hva kan kommunen gjøre?

Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, har mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt egenmestring med hjelp fra teknologien.

Felles for alle  hjelpemidler vi tilbyr, er at det vil bli individuelt vurdert hva som er det beste hjelpemiddelet for nettopp deg eller ditt familiemedlem. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 83 94 08
Telefonen er betjent mandag-fredag mellom klokken kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.30.

Besøksadresse: Randaberg Arena, 2. etasje.
Kontoret er åpent: mandag-fredag klokken 08.00-15.00.

Hva kan du gjøre selv?

Du kan selv kjøpe hjelpemidler som gjør hverdagen enklere.

Det kan være lurt å tenke igjennom hvilken bolig du har og hvilke muligheter boligen din har for tilpasninger dersom du skulle få fysiske utfordringer. Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet til å bo i selv om du skulle få nedsatt funksjonsevne.

Eksempler på teknologi

Dette kan du kjøpe selv eller søke Nav hjelpemiddelsentralen om. Vi gir deg veiledning:

  • Automatisk styring av lys, varme, dører, vinduer og vann
  • Bevegelsessensor for å slå på lys
  • Komfyrvakt og brannalarm
  • Automatisk medisindispenser
  • Huskehjelpemidler
  • Trappeassistent
  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Kameratilsyn
Hva kan kommunen bidra med?

Kommunen kan tilby teknologiske hjelpemidler for deg som ønsker å bo hjemme, men trenger noen verktøy for å ha det trygt og godt, og klare deg mest mulig selv i hverdagen.

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke", eller på armen som en "klokke".

Hjelpemiddelteknikerne kommer ut med alarmen og gir deg opplæring i bruk av alarmen.

Ulike teknologier
Randaberg kommune tilbyr ulike teknologier innenfor områdene medikamenthåndtering, digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi.

Her finner du mer informasjon om ulike teknologier

Syn- og hørselshjelpemidler
Fysio- og ergoterapiavdelingen har ansvar for syn- og hørselshjelpemidlene i kommunen. 

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, personer med funksjonshemning og andre som trenger økt trygghet og bistand til å klare seg selv i egen hverdag.

Teknologien som vi bruker er enkel i bruk og man trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikehold.

Hva koster det?

Velferdsteknologi er gratis for de som får det som en del av helsehjelp.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Vi vurderer ditt behov og gir veiledning i valg av teknologi.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Digitalt visningsrom

Målet med digitalt visningsrom er å vise eksempler på løsninger, tiltak og teknologi som kan bidra til at du kan bo lenger hjemme i egen bolig.

Sidene viser en blanding av hvilke tiltak du kan gjøre selv og løsninger du kan kjøpe. I tillegg er det eksempler på hvilke løsninger NAV hjelpemiddelsentral kan bidra med, samt hvilke teknologier som kan knyttes til kommunenes tjenestetilbud.

Gå til digitalt visningsrom (PDF)

Les mer 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?