Sykehjem og bofellesskap

Oversikt over sykehjem og bofellesskap.

Innhold

  Landsbyhjemmet

  Besøksadresse: Vistestølen 2

  Vakttelefon: 45 87 79 53

  Kontaktperson: Hanne Lene Sirevaag, avdelingsleder 

  Landsbyhjemmet

  Besøksadresse:

  Vistestølen 2
  4070 Randaberg

  Postadresse:

  Randabergveien 370

  Telefon: 51414100

  Om sykehjemmet

  Det nye sykehjemmet åpnet 10. oktober 2023 og har foreløpig 14 sengeplasser. 

  Randaberg sykehjem

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4, 2. og 3. et.

  Telefon dagtid kl. 08.00-22.00: 

  Avd. 2 Øst: 47 79 78 65

  Avd. 2 Vest: 47 69 84 46

  Avd. 3 Øst: 96 94 24 43

  Avd. 3 Vest: 94 01 26 31 

  Fagkoordinator/fagansvarlig: 94 79 03 86 

  Nattevakter: 98 90 47 64 

  Kontaktperson: Inger Elin Myhre, leder

  Randaberg sykehjem

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4
  4070 Randaberg
  Om sykehjemmet

  Sykehjemmet har 20 sengeplasser, og yter nødvendig helsehjelp i form av korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold i institusjon. I tillegg har sykehjemmet èn seng til øyeblikkelig hjelp (KAD). Sykehjemmet ligger midt i Randaberg sentrum, i tilknytning til Vardheim Bo- og aktivitetssenter. I samme bygning er det også kjøkken, kafé, dagsenter, frisør, fotpleier og ergo-/fysioterapitjeneste. 

  Solbakken sykehjem

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4 E
  Telefoner:
  Vakttelefon (kl. 07.30-22.20): 45 87 05 49
  Natt (kl. 22.10-07.40): 51 73 33 49
  Post 1: 40 43 16 47
  Post 2: 40 43 16 48
  Post 3: 40 43 16 49
  Kontaktperson: Silje Frøland, leder

  Solbakken sykehjem

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4 E
  4070 Randaberg
  Om sykehjemmet

  Solbakken sykehjem gir nødvendig helsehjelp til personer med kognitiv svikt og demenssyksom. Sykehjemmet flyttet i februar 2022 inn i i de tidligere DPS-lokalene på Vardheim. Sykehjemmet har 18 pasientrom og 3 fellesstuer.

  Vardheim bofellesskap

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4 A
  Telefon:
  BO1: 94 99 24 60
  BO2: 94 99 24 64
  BO3: 94 99 24 68
  Natt:  94 99 24 72


  Kontaktperson:
  Anita Almås Høyvik, leder

  Vardheim bofellesskap

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4 A
  4070 Randaberg
  Om Vardheim  

  Bofellesskapene på Vardheim inneholder tre bofellesskap, totalt 24 leiligheter,og gir nødvendig helsehjelp og praktisk bistand/hjemmehjelp til beboere i bofellesskap

  Nattjenesten

  gir nødvendig helsehjelp om natten til hjemmeboende, beboere i bofellesskap på Vardheim og pasienter på sykehjem.

  Illustrasjonsbilde over Vardheim-området.

  Bildet: Plassering av boliger, sykehjem og fagenheter i Vardheimområdet.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?