Du er her: Hjem / Sykehjem i Randaberg

Sykehjem og bofellesskap

Oversikt over sykehjem og bofellesskap.

Innhold

   

  Randaberg sykehjem

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4, 2. og 3. et.

  Telefon dagtid kl. 08.00-22.00: 

  Avd. 2 Øst: 477 97 865

  Avd. 2 Vest: 476 98 446

  Avd. 3 Øst: 969 42 443

  Avd. 3 Vest: 940 12 631 

  Fagkoordinator/fagansvarlig: 947 90 386 

  Nattevakter: 989 04 764 

  Kontaktperson: Inger Elin Myhre, leder

  Randaberg sykehjem

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4 G
  4070 Randaberg
  Om sykehjemmet

  Sykehjemmet har 20 sengeplasser, og yter nødvendig helsehjelp i form av korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold i institusjon. I tillegg har sykehjemmet èn seng til øyeblikkelig hjelp (KAD). Sykehjemmet ligger midt i Randaberg sentrum, i tilknytning til Vardheim Bo- og aktivitetssenter. I samme bygning er det også kjøkken, kafé, dagsenter, frisør, fotpleier og ergo-/fysioterapitjeneste. 

  Vistestølen sykehjem

  Besøksadresse: Vistestølen 2
  Telefoner:
  Vakttelefon (kl. 07.30-22.20): 458 70 549
  Natt (kl. 22.10-07.40): 51 73 33 49
  Post 1: 404 31 647
  Post 2: 40431 648
  Post 3: 404 31 649
  Kontaktperson: Silje Frøland, leder

  Vistestølen sykehjem

  Besøksadresse:

  Vistestølen 2
  4070 Randaberg
  Om sykehjemmet

  Vistestølen sykehjem gir nødvendig helsehjelp til personer med demenssyksom. Sykehjemmet består av tre boenheter i lyse og trivelige omgivelser, med en flott sansehage midt i.

  Vardheim bofellesskap

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4 A
  Telefon:
  BO1: 479 73 112 / 479 74 259
  BO2: 479 74 398 / 479 74 876
  BO3: 479 74 275 / 479 74 575
  Kontaktperson:
  Anita Almås Høyvik, leder

  Vardheim bofellesskap

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4 a
  4070 Randaberg
  Om Vardheim  

  Bofellesskapene på Vardheim inneholder tre bofellesskap, totalt 24 leiligheter,og gir nødvendig helsehjelp og praktisk bistand/hjemmehjelp til beboere i bofellesskap

  Nattjenesten

  gir nødvendig helsehjelp om natten til hjemmeboende, beboere i bofellesskap på Vardheim og pasienter på sykehjem.

  Vestre Goa bofellesskap

  Besøksadresse: Goakvednane 8
  Telefon: 954 66 801
  Kontaktperson: Ørjan Rosseland, leder

  Vestre Goa bofellesskap

  Besøksadresse:

  Goakvednane 8
  4073 Randaberg
  Om Vestre Goa

  Vestre Goa er et bofellesskap som gir miljø- og hjemmetjenester til personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?