Lindrende behandling

Alvorlig og uhelbredelig syke, samt pårørende, har rett til støtte og lindrende behandling i den kommunen du bor i.

Innhold

  Lindrende behandling

  Lindrende behandling, også kalt palliativ behandling, er å gi best mulig symptomlindring, pleie, omsorg og livskvalitet for pasienter med uhelbredelig sykdom. Lindrende behandling tilbys utfra ditt behov, ikke diagnose, prognose eller alder.

  Vi ønsker å levere tjenester av god kvalitet til deg med behov for lindrende behandling og omsorg - i alle faser av sykdommen og inn mot slutten av livet.

  Her kan du søke om helsetjenester digitalt  eller i papirversjon.

  Randaberg sykehjem har to plasser for lindrende behandling. Plassene kan være et tilbud for deg med alvorlig sykdom eller deg som er i livets siste fase. Her finnes kvalifisert helsepersonell med mye erfaring som kan hjelpe deg og dine pårørende.

  Randaberg kommune kan også legge til rette for å kunne å leve og dø hjemme, om det er det du ønsker.

  Kreftkoordinator

  Randaberg kommune har ansatt kreftkoordinator som er utdannet kreftsykepleier. Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som betyr at du eller dine nærmeste kan ta direkte kontakt, uavhengig av fase i sykdommen. Kreftsykepleier kan også følge opp andre diagnosegrupper som har en alvorlig og uhelbredelig sykdom.

  Vi ønsker å levere tjenester av god kvalitet til deg med behov for lindrende behandling og omsorg - i alle faser av sykdommen og inn mot slutten av livet. Målet er å legge til rette for å kunne å leve og dø hjemme, om det er det du ønsker.

  Kontaktinformasjon

  Du kan selv ringe kreftkoordinator, pårørende kan ringe eller du kan be fastlegen din ta kontakt.

  Kreftkoordinator/kreftsykepleier: Trine Duvold Nilsen.
  Telefon: 46 88 78 60 (direkte koordinator/sykepleier) eller 51 41 41 00 (servicetorget).

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Kartlegge dine/deres ønsker og behov.
  • Støttesamtaler til pasient og pårørende.
  • Gi råd om symptomlindring.
  • Gi råd om ernæring og kosthold.
  • Finne ut av og informere om dine rettigheter.
  • Hjelpe til med å ivareta barn og unge som pårørende.
  • Videreformidle andre aktuelle tilbud.
  • Bidra til å opprettholde kontakt med fastlege, sykehus og eventuelt andre.
  • Praktisk hjelp, stell og pleie etter behov i samarbeid med andre tjenester.
  • Avklare hvor du kan ringe til enhver tid, dersom du har behov for hjelp.

  Hvor kan jeg motta hjelpen?

  • Kreftkoordinator kan komme hjem til deg, eller treffe deg på sykehuset før du kommer hjem, hvis det er behov for det.
  • Du kan motta hjelpen hjemme og da gjerne i samarbeid med andre tjenester.
  • Både hjemmesykepleien og sykehjemmet har kvalifisert personal med mye erfaring.

  Hvilken hjelp kan jeg få dersom jeg ønsker å dø hjemme?

  • Pårørende kan få stønad slik at de kan være hjemme med den alvorlig syke og døende i inntil 60 dager (pleiepenger).
  • Du kan få hjelp til medisinske spørsmål, pleie og omsorg av hjemmesykepleien, som også samarbeider med fastlegen.
  • Du kan låne praktiske hjelpemidler som seng, dusjkrakk med mer dersom du har behov for dette. 

  Søknad

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?