Digihelse Randaberg

Meldinger og kalender på helsenorge.no (Digihelse).

Innhold

  Om Digihelse

  Vi ønsker enda bedre kommunikasjon mellom våre innbyggere og helsetjenesten.

  Nettstedet helsenorge.no kan være din digitale inngang til en samlet helse- og omsorgstjeneste. Her kan du trygt administrere avtaler og sende meldinger, og du kan sende meldinger og avbestillinger direkte inn i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ). På helsenorge.no får du informasjon og tjenester som hjelper deg til å følge opp egen helse.

  Gir en samlet oversikt
  helsenorge.no finnes det allerede mange tjenester for innbyggerne: kjernejournal, bytte fastlege og mye mer. Melding og kalender gjør nettstedet enda mer attraktivt. Ved å innføre melding og kalender, bidrar dere til at andelen innbyggere som er digitalt aktive i kommunen øker.

  Et helsenorge.no med mange tilbydere av informasjon er best for innbyggerne. Til slutt kan all digital kommunikasjon med helsevesenet skje fra samme sted, og innbyggerne får en samlet oversikt over kontakten med helsevesenet.

  Når dere tar i bruk den nye løsningen, kan dere:

  • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

  Se hvordan løsningen fungerer, i filmen om Astrid:

  Hvordan virker Digihelse?

  Avtaler og avbestilling
  Ved å logge inn på helsenorge.no kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ).

  På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge hverdagen. Samtidig vil kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten vil unngå mange bomturer.

  Meldinger
  Brukere og pårørende kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger, siden løsningen krever innlogging med sikkerhetsnivå 4. Her kan du lese mer om nettsikkerhet.

  Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournal (EPJ), og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende, og kommunen vil motta færre telefoner.

  Varsler om utførte besøk
  Bruker og pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Dermed kan pårørende holde oversikt over hvilken hjelp brukeren får.

  Innlogging
  ​For å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

  Les mer om Digihelse

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?