Bolig og avlastning

Innhold

  Dalen bolig

  Besøksadresse: Dalveien 3, 4070 Randaberg
  Telefon: 90 73 79 74
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Aase Ramsfjell, leder

  Avdeling Dalen

  Besøksadresse:

  Dalveien 3
  4070 Randaberg

  Telefon: 936 28 039

  Kontaktperson: Ann Christa Kimerud

  Tittel: Leder

  Telefon: 936 28 039

  Nordheiå bolig

  Besøksadresse: Nordheiå 1, 4070 Randaberg
  Telefon: 90 62 40 10
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Barihan Mostafa Celebi, leder

  Avdeling Nordheiå

  Besøksadresse:

  Nordheiå 1
  4070 Randaberg

  Kontaktperson: Vidar Harestad

  Tittel: Leder

  Telefon: 917 36 486

  Sentrum bolig

  Besøksadresse: Randabergveien 359, 4070 Randaberg
  Telefon: 90 73 79 74
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Aase Ramsfjell, leder

  Avdeling Sentrum

  Besøksadresse:

  Randabergveien 359
  4070 Randaberg

  Kontaktperson: Margit K. Vik

  Tittel: Leder

  Telefon: 51 41 32 68 / 975 51 714

  Torset bolig

  Besøksadresse: Torset 5, 4070 Randaberg
  Telefon: 93 02 86 35
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Aase Ramsfjell, leder

  Avdeling Torset

  Besøksadresse:

  Torset 5
  4070 Randaberg

  Kontaktperson: Aase Ramsfjell

  Tittel: Leder

  Telefon: 51 41 32 71 / 930 28 635

  Randaberg avlastningssenter

  Besøksadresse: Torvmyrveien 11, 4070 Randaberg
  Telefon: 91 68 99 98
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Anette Hammer, konstituert leder

  Randaberg avlastningssenter

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 11
  4070 Randaberg

  Kontaktperson: Vibeke Oanes Haga

  Tittel: Leder

  Telefon: 97 98 08 44

  Randaberg dagaktivitetssenter

  Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg (kommunehus - inngang bakside)
  Telefon: 91 68 93 89 (åpent mandag - fredag kl. 09.00-14.30)
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Aase Ramsfjell, leder

  Er en del av tilbudet til virksomhetsområdet Bolig- og avlastningstjenesten.

  Randaberg dagaktivitetssenter

  Besøksadresse:

  Randabergveien 370
  4070 Randaberg

  Telefon: 91 68 93 89

  Kontaktperson: Aase Ramsfjell

  Tittel: Leder

  Telefon: Aase Ramsfjell

  Vestre Goa bofellesskap

  Bofellesskapet har 12 lettstelte leiligheter og tilbyr miljø- og hjemmetjenester til beboerne. Beboerne får oppfølging av fast bemanning etter individuelle avtaler. Bofellesskapet er heldøgnbemannet. I bofellesskapet er det etablert en fellesstue, som er åpen for beboere deler av dagen.

  Besøksadresse: Goakvednane 8
  Kontaktperson: Marthe Sirnes (leder Boligenheten)
  Telefon: 95 46 68 01

  Vestre Goa bofellesskap

  Besøksadresse:

  Goakvednane 8
  4070 Randaberg

  Kontaktperson: Marthe Sirnes

  Tittel: Leder Boligenheten

  Telefon: 95 46 68 01

  Nyvoll bofellesskap

  Er en del av tilbudet til virksomhetsområdet Psykisk helse og rus.Bofellesskap har 11 leiligheter, og tilbyr miljø- og hjemmetjenester til beboerne. Beboerne får oppfølging etter individuelle avtaler om de ønsker dette. Bofellesskapet er delvis bemannet, og personal er til stede på gitte tidspunkt gjennom hele uka. Bofellesskapet har ikke bemanning på natt. I bofellesskapet er det etablert en personalbase som er åpen for beboere på gitte tidspunkt.

  Kontaktperson: Marthe Sirnes (leder Boligenheten)
  Telefon: 95 46 68 01

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?