Vedtatt reguleringsplan, KIWI

Av: Kommunikasjon
Publisert: 12.01.2022
Melding om vedtatt reguleringsplan, planID 2020003.

Kommunestyret i Randaberg har i møte 16.12.2021, sak 61/21, vedtatt følgende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-12:

Detaljregulering av KIWI, Dalveien 2 og 2A, gnr./bnr. 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. , Randaberg kommune, planID 2020003.

Planvedtaket kan påklages innen 2. februar 2022.

Eventuelt krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest tre år fra i dag.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig på e-post til: post@randaberg.kommune.no eller per brev til Randaberg kommune, Samfunn og kultur, postboks 40, 4096 Randaberg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?