Planområdet langs Bøveien i Randaberg sentrum, fra Torvmyrveien i øst (til venstre i bildet her).

Fortau langs deler av Bøveien

Av: Kommunikasjon
Publisert: 03.01.2024
Vedtatt plan: Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002.

Kommunestyret behandlet reguleringsplanen i møte 14.12.2023, sak 70/23. Det ble vedtatt følgende:

«Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002, i henhold til plan- og bygningsloven §12-12, med forslag til følgende tillegg:

Rogaland fylkeskommune går gjennom og ser på mulighetene for ytterligere fartsreduserende tiltak i prosjekteringsfasen.

Følgende planer blir erstattet delvis:
Reguleringsplan for Randaberg sentrum del 2, planid 1986001.
Reguleringsplan for Randaberg sentrum vest, planid 1999002.
Områderegulering for Randaberg sentrum, planid 2008005.»

Planvedtaket kan påklages innen 25.01.2024.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest tre år fra og med 04.01.2024.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Les mer:
Saksdokumentene ligger i sak 70/23 (Kommunestyret) og på arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?