Utfylling i sjø ved Mekjarvik

Søknad om løyve til utfylling i sjø ved Mekjarvik.

Innhold

  Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Statens vegvesen region vest om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjeld utfylling i sjø ved Mekjarvik, eigedom 50/4 i Randaberg kommune.

  Søknaden omfattar utfylling av omlag 3,4 million m3 sprengsteinmassar. Tiltaket vil røra ved eit samle sjøbotnareal på rundt 119 000 m2. Føremålet med tiltaket er å etablere hamne- og industriområde ved Mekjarvik.

  Søknaden kan du også sjå på servicetorget i Randaberg kommune, Randabergveien 370.

  Uttale frå interesserte kan sendast til:
  Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller via e-post: fmropost@fylkesmannen.no, innan 4. februar 2019.

  Søknad og dokument:
  Fylkesmannen i Rogaland

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?