Søknad om ny akvakulturlokalitet, Alstein

Publisert: 24.03.2021
Bremnes Seashore AS søker om løyve til å etablere ny akvakulturlokalitet for oppdrett av laks vest for Alstein i Randaberg kommune.

Bremnes Seashore søker om maksimal tillaten biomasse på 6 240 tonn. Lokaliteten vil bestå av 10 ringmerdar, kvar med omkrins på 200 meter, og ein fôrflåte i aust.

Området er avsett for oppdrettsverksemd etter plan- og bygningslova og lokaliteten er i samsvar med kommuneplanen sin arealdel.

Merknader til søknaden skal rettast som brev til Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg, eller via e-post: post@randaberg.kommune.no innan 02.05.2021.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?