I Randaberg omfatter planutvidelsen områder på begge sider av E39, i krysset mot Ryggveien. Område nr. 2 ligger langs husrekken bak den hvite lastebilen, vis-a-vis boligene i Stølsbrotet.

Smiene-Harestad

Av: Kommunikasjon
Publisert: 17.11.2022
Varsel om utvidet planområde - detaljregulering for E39 Smiene-Harestad, plan ID 2014005 – planutvidelse 1.

Statens vegvesen varslet oppstart av planarbeid for detaljregulering for E39 Smiene–Harestad i august 2014. Endringer og optimaliseringer av planen har ført til at det er behov for noen mindre justeringer av planområdet. Skriftlig varsel om utvidelsen er sendt til direkte berørte og naboer.

Hovedmålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen ved å bygge ut E39 til 4-felts veg. Statens vegvesen planlegger å ha ferdig et utkast til reguleringsplan høsten 2023.

Justerte planområder i Randaberg:

  • Utvidet planområde 1:
    Ny undergang under E39 kan medføre skråningsutslag inn på eiendommer.
  • Utvidet planområde 2:
    Mulig plassering av ny adkomstveg til boligfelt. Kan også bli behov for å grave ned VA-anlegg her.

Frist for innspill: 9. januar 2023. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes til Statens vegvesen. Eventuelle innspill skal markeres med saksnummer 21/168829, og sendes skriftlig via e-post til: firmapost@vegvesen.no, eller som brevpost til: Statens vegvesen, postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Alle spørsmål skal rettes til Statens vegvesen, ved planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer,
e-post: laila.christensen-dreyer@vegvesen.no, eller tlf. 97 62 83 70.

Aktuelle dokument:

 Kartutsnitt: Planutvidelsen i Randaberg, områdene 1 og 2.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?