Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra Dalveien Kiwi mot vest.

Offentlig ettersyn for Dalveien 3 og 5

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.12.2022
Offentlig ettersyn: Detaljregulering av Dalveien 3 og 5, planid 2021003

Kommuneplanutvalget vedtok 01.12.2022 i sak 25/22 å sende detaljregulering av Dalveien 3 og 5 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av to nye bofellesskap, med inntil 6 boenheter (BE) hver, i området. Dalveien 3 bygges ut først. Det skal være egen personalbase til byggetrinn 1 og til byggetrinn 2. Byggetrinn 1 må være utformet slik at den er funksjonell for seg selv. For parkering planlegges en midlertidig løsning, innen byggetrinn 2 kan realiseres.


Illustrasjon av parkeringsplass i sør ved første byggetrinn BK1

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til: post@randaberg.kommune.no eller
Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for å komme med innspill er satt til 26.01.2023

Invitasjon til informasjonsmøte
Randaberg kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om planen 10.01.2023 kl.16:30
Sted: kommunestyresalen på kommunehuset, Randabergveien 370.
Velkommen!

Aktuelle dokument:

Saksfremlegg og saksprotokoll ligger i  sak 25/22 Kommuneplanutvalget (KPU)

Øvrige dokumenter finner du her:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?