Illustrasjonsbilde over område - Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002.

Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.09.2023
Offentlig ettersyn: Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002.

Kommuneplanutvalget vedtok 31.8.2023 i sak 32/23 å sende Detaljregulering av fortau langs deler av Bøveien, planid 2021002, på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for fortau langs deler av Bøveien for å øke trafikksikkerheten i området, spesielt for gående.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Merknader kan også skrives direkte inn på arealplaner.no under fanen "Gi tilbakemelding". Merknadene blir arkivert i saken.

Frist for å komme med innspill er satt til 20.10.2023.

Invitasjon til åpen kontordag

Det blir åpen kontordag med informasjon om planen torsdag 5. oktober kl. 14-17 på møterom Rygg på Kommunehuset, Randabergveien 370.

Du kan avtale tid på forhånd ved å ringe planleggingsleder Simen Auli Staff, tlf.901 19 915
Velkommen!

Saksdokumentene ligger i sak 32/23 (Kommuneplanutvalget) og på arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?