Ny 132 kV kraftledning Krossberg–Harestad–Nordbø

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.03.2022
Høring av søknad om 132 kV kraftledning Krossberg–Harestad–Nordbø og invitasjon til møter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Lnett for en ny 132 kV kraftledning fra planlagte Krossberg transformatorstasjon, via ny Harestad transformatorstasjon til ny Nordbø transformatorstasjon, i Stavanger og Randaberg kommuner i Rogaland. Søknaden er tilgjengelig på www.nve.no/5050/A

Søknaden og konsekvensutredningen
Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/5050/A.

Lnett søker om å bygge en ny 132 kV kraftledning fra Statnetts planlagte Krossberg transformatorstasjon i Stavanger til en ny Harestad transformatorstasjon i Randaberg og har lagt fram fem ulike trasékombinasjoner på strekningen. 

Fra Harestad til nye Nordbø transformatorstasjon har Lnett søkt om en kombinasjon av luftledning, sjøkabel og jordkabel og to traséalternativer over Mosterøy. Lnett søker om to alternative plasseringer av nye Harestad transformatorstasjon. Nye Nordbø transformatorstasjon er søkt like ved dagens stasjon, og her har Lnett også søkt om to alternative plasseringer.

Begrunnelsen for søknaden er økt etterspørsel etter nettkapasitet og behov for styrket forsyningssikkerhet i Randaberg og Rennesøy, i tillegg til at deler av strømnettet er så gammelt at det må fornyes. Lnett søker om konsesjon etter energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

Lnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Høringsuttalelser
Dere kan sende uttalelse på én av følgende måter:

  • Via skjema for uttalelser, som dere finner på NVE sin internettside
  • Via e-post til: uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 201842170 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
  • Via brev til: NVE, postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 13. mai 2022.

NVE holder også offentlige møter om saken:

  • Tirsdag 5. april kl. 19.00 på Varen Randaberg kulturscene, Torvmyrveien 22
  • Onsdag 6. april kl. 19.00 i Rennesøy kulturhus, Vikevågveien 138

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?