Oversikt over Skiftesvik båthavn

Melding om oppstart av geotekniske undersøkelser/boring i Skiftesvik og Harestad

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.03.2023
Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i området rundt Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner. Årsaken til dette er et pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med planprosessen for reguleringsplan i småbåthavnene.

Rambøll Norge AS er innleid konsulent for Randaberg kommune til å foreta grunnboringer. Arbeidet planlegges utført i mars/april 2023. Arbeidet starter med boring i sjøen uke 13.

Informasjon om selve utførelsen 
Ved oppstart settes borpunktene ut av landmåler før utførelse, samtidig som kabelpåvisning og befaring før boring starter. Det kan være behov for å flytte enkelte borpunkter i forbindelse med kabelpåvisning.

Randaberg kommune ber om informasjon om private ledninger/kabler i bakken
Informasjonen sendes snarest og innen 01.04.2023 fortrinnsvis på e-post til: post@randaberg.kommune.no eller per post til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, Postboks 40, 4096 Randaberg.

Borteamet arbeider seg systematisk gjennom borplanen og utfører undersøkelsene så skånsomt som mulig for omgivelsene. Alle borehull fylles igjen, og dersom det bores i asfalt tettes de med kaldasfalt. Borehull er kun inntil 10 cm i diameter.

Det er ca.10 prøver som skal tas fra planlagte borepunkt og her er kart over boreplan:

Boreplan Skiftesvik

Denne informasjonen er sendt til eiere av grunneiendommer som kan bli berørt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?