Planområdet i Kyrkjeveien

Melding om avsluttet planarbeid: Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004

Av: Kommunikasjon
Publisert: 19.06.2023
Kommuneplanutvalget behandlet saken i møte 08.06.2023 sak 25/23

Følgende vedtak ble fattet:

Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004 vedtas ikke, og planprosessen avsluttes. Randaberg kommune vil i rullering av handlingsprogram i bymiljøpakken søke å omdisponere midler fra Kyrkjeveien til sykkel- og gangsti langs Vistnesveien.

Planarbeidet er på grunn av dette nå avsluttet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?