Mekjarvik Nord

Reguleringsendring. Detaljregulering av Mekjarvik Nord, planid 2011007.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet i møte 06.06.2019 sak 22/19, der det ble gjort slikt vedtak: 

  • "Randaberg kommune vedtar endring av detaljregulering av Mekjarvik nord, planid 2011007, jf. § 12-14".

  Saksdokument
  Se nederst i saken for aktuelle saksdokumenter.

  Klage
  Planvedtaket kan påklages innen 06.09.2019. Eventuell klage må sendes skriftlig via e-post til:
  post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i vedlagt saksfremlegg.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?