Kyrkjeveien 11

Vedtatt plan: Detaljregulering for Kyrkjeveien 11 gnr./bnr. 47/47, planid 2017001.

Innhold

  Bakgrunnen

  Kommunestyret behandlet detaljregulering for Kyrkjeveien 11 gnr./bnr. 47/47 i møte 21.6.18, sak 25/18. Dette ble vedtatt: "Randaberg kommune vedtar detaljregulering for Kyrkjeveien 11 gnr./bnr. 47/47 etter plan- og bygningsloven § 12-12".

  Klage

  Planvedtaket kan påklages innen 31.08.2018.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med kunngjøringsdato.

  Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Merk

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i «Merknadsdokumentet».

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?