Planen er å bygge ny sandvolleyballhall og gangbro mellom den nye hallen og Randaberg Arena (illustrasjon).

Innendørs anlegg for sandvolleyball

Av: Kommunikasjon
Publisert: 14.11.2023
Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering av felt BIA8, Sandvolleyball, innenfor områderegulering av Randaberg sentrum øst. Planid 2023001.

Arkipartner AS gir med dette melding, etter plan- og bygningsloven § 12-8, om at det er satt i gang følgende planarbeid: Detaljregulering av felt BIA8, Sandvolleyball.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny sandvolleyballhall på eiendom 49/816 felt BIA8 Sandvolleyball, Torvmyrveien 24, samt å etablere gangbro mellom sandvolleyballhallen og Randaberg Arena.

Kart: Planområdet på Randaberg sentrum øst.

Kart: Planområdet på Randaberg sentrum øst.

For ytterligere informasjon kontakt Arkipartner AS/Ivar Egge, e-post: Ivar.Egge@arkipartner.no, eller telefon 51 51 06 80. Mer informasjon om planarbeidet finnes også på https://www.arkipartner.no/.

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet, kan de sendes på e-post til post@arkipartner.no, eller som brev til Arkipartner AS, Jens Zetlitz gate 38, 4008 Stavanger. Frist for innsending av merknader er 28.12.2023.

Aktuelle dokumenter i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?