Klima- og energiplan 2018-2030

Høring: Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima- og energiplan for Randaberg kommune 2018-2030.

Innhold

  Bakgrunnen

  Kommunestyret i Randaberg vedtok i 2012 en klima- og energiplan. Mye har skjedd på klimafeltet siden 2012, særlig når det gjelder fokus på bærekraft. Parallelt med det pågående kommuneplanarbeidet legges det nå fram ny klima- og energiplan for 2018-2030. Klikk her for å lese planprogrammet for klima- og energiplanen 2018-2030.

  Kommunestyret sitt vedtak

  Under budsjettbehandlingen 2017, sak 64/17, ble dette vedtaket gjort i kommunestyret: 
  "Klima- og energiplan: Kommunestyret i Randaberg vedtok en klima- og energiplan i februar 2012. Det har skjedd mye på klimafeltet siden 2012, særlig når det gjelder fokus på bærekraft. Rådmannen bes om å sørge for en gjennomgang av planen i løpet av 2018, parallelt med det pågående kommuneplanarbeidet. I forbindelse med gjennomgangen av planen skal det legges fram et forslag til hvordan kommunen kan utarbeide et samlet karbonbudsjett for sin egen virksomhet. Det bes om en status for arbeidet innen sommeren 2018."

  Formålet 

  Formålet med planprogrammet er å legge føringet for det videre arbeidet med klima- og energiplanen i Randaberg kommune. 

  Har du innspill?

  Merknader må sendes skriftlig innen 1. september 2018 til post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?