Høring - Randaberg sentrum delfelt S5

Av: Kommunikasjon
Publisert: 04.02.2022
Høring for endring av detaljregulering av Randaberg sentrum, delfelt S5, planid 2014001.

Link Arkitektur AS har, på vegne av Elli Eiendom AS (eier av seksjon 11), utarbeidet et forslag til endring av detaljregulering av Randaberg sentrum delfelt S5, for å etablere en terrasse og rampe på bygningens nordvestre fasade.

Om forslaget til planendring
Formålet med endringen er å legge til rette for tiltak (terrasse og rampe) som går utover regulerte formålsgrense for gangveg/gangareal/gågate. Endringen medfører at det kombinerte formålet (BKB3), som bygningen ligger innenfor, utvides med ca. 48,5 kvm mot nord, og at gangarealet (o_SGG4) reduseres tilvarende. Under vises gjeldende plan til høyre og endring til venstre (areal merket med rød ramme):

Kart: Plankart, endringsforslag.

Forslaget medfører ingen endringer av gjeldende bestemmelser, og påvirker ikke boligene som ligger i etasjene over næringsarealene.

For ytterligere informasjon om tiltaket, vises det til vedlagt endringsdokument og plankart.

Forslaget til planendring sendes herved på begrenset høring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Det er mulighet for innspill frem til 25.02.2022.

Send innspill og merknader skriftlig til: post@randaberg.kommune.no eller Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Spørsmål?
Andre spørsmål til planarbeidet kan sendes til e-post: olav.thorsberg@randaberg.kommune.no, eller telefon 51 41 41 00 / 97 07 38 38.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?