Grødemveien

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering av Grødemveien, mellom Ryggveien og Torvmyrveien. Planid 2016001.

Innhold

  Kommuneplanutvalget vedtok 18.10.2018, i sak 39/18, å sende detaljregulering av Fv. 410 Grødemveien (Ryggveien til Torvmyrveien) på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 med følgende endringer:

  • Myke trafikanter gis prioritet i avkjørsler/kryss med sideveier. For krysset mellom Grødemveien og Torvmyrveien, og krysset mellom Torvmyrveien og ny samlevei vises løsninger som ikke hindrer syklistenes framkommelighet, og leder dem naturlig inn i Harestadkryssets gs-system.
  • Det legges inn flere parkeringsplasser på o_SPP ved å utvide parkeringsplassen østover helt til o_SF2.
  • Tillegg i bestemmelser:
   § 7 - 3 Parkering.
   50 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges med infrastruktur til lade punkter for el- bil.

  Plandokumentene er oppdatert etter vedtaket. Se under.

  Formålet med planen er å tilpasse veien samt gang- og sykkelløsningen til trafikkøkningen som må forventes etter avkjørselen fra Ryggveien til E39 stenges i forbindelse med utbygging av motorvei, og å øke trafikksikkerheten i kryss og langs veien.

  Planen kan du også se på servicetorget i kommunehuset i Randaberg, Randabergveien 370.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart, er kommentert i Vedlegg 5, Merknadsdokument 1. gangs.

  Innspill til planforslaget sendes skriftlig til post@randaberg.kommune.no eller som brev til
  Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for å komme med innspill: 07.03.2019.

  Spørsmål til planen kan rettes til: 
  Statens vegvesen, telefon 976 28 370, e-post: laila.christensen-dreyer@vegvesen.no, eller til kommunens saksbehandler på e-post: anna.kraus@randaberg.kommune.no, telefon 908 29 333.

  Informasjonsmøte
  Det blir informasjonsmøte om reguleringsplanen, torsdag 14. februar kl. 18.00 i kommunestyresalen på kommunehuset, Randabergveien 370. Her vil det bli gitt en kort presentasjon av foreslått løsning, med litt utdyping om de vurderingene som er gjort. I tillegg er det mulig for publikum å stille spørsmål. Velkommen!

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?