Gang- og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien

Vedtatt plan: Detaljregulering av gang- og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien, planid 2015003.

Innhold

  Bakgrunnen

  Kommunestyret behandlet detaljregulering av gang- og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien i møte 21.6.2018, sak 24/18. Dette ble vedtatt: "Deler av reguleringsplan for Dalen, planid 1979001 og deler av reguleringsplan for gnr. 47 bnr. 87, 97 og 205, planid 1984003, oppheves og erstattes av denne reguleringsplanen".

  Klage

  Du kan klage på planvedtaket innen 31.8.2018.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med kunngjøringsdato.

  Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?