Gang- og sykkelløsning for Varen

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen, planid 2020005.

Innhold

  Boligbebyggelsen langs Varen ligger innenfor områdereguleringsplan for Randaberg sentrum øst, og er der betegnet som område B8 og B9.

  Etter § 3-2 i bestemmelsene for områdeplanen skal det utarbeides detaljreguleringsplan for veisystemet, inklusiv gang- og sykkelløsning, før det iverksettes tiltak innenfor B8 og B9.

  For å finne en god og sikker løsning for alle trafikanter i Varen, som muliggjør framtidige tiltak og ev. fortetting i området, starter Randaberg kommune opp planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-8.

  Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Frist for å komme med innspill er 01.02.2021 (NB: Endret frist, tidligere 21.01). 

  Informasjonsmøte

  Onsdag 13. januar 2021 kl. 16.00 arrangerer Randaberg kommune informasjons- og medvirkningsmøte om arbeidet med vegløsningen og planen.

  På grunn av koronasituasjonen trenger vi skriftlig påmelding til møtet (navn på deltakere og telefonnummer). Påmeldingen sendes til e-post: anna.kraus@randaberg.kommune.no innen fredag 8. januar 2021. 

  Smittesituasjonen i januar vil avgjøre om vi kan holde møtet fysisk i kommunestyresalen, eller om det blir gjennomført via Microsoft Teams. Det er i så fall ikke nødvendig å skaffe seg programmet for å delta. Oppdatering om møteform, og ev. lenken for oppkobling, sender vi ut til de påmeldte noen dager før møtet. Gi gjerne beskjed i påmeldingen om dere foretrekker å møtes fysisk eller via Teams.

  Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med fagleder Plan, Anna Katharina Kraus:
  E-post: anna.kraus@randaberg.kommune.no
  Telefon: 51 41 41 00 / 908 29 333.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?