Frivillighetsplan 2021-2024

Publisert: 06.04.2021
Høring for forslag til Frivillighetsplan 2021-2024.

Planen er sendt på høring til alle frivillige lag og foreninger, inkludert velforeningene, i kommunen.

Forslag til Frivillighetsplan 2021-2024

Frist for innspill:
Eventuelle høringsinnspill sendes til e-post: post@randaberg.kommune.no, innen 9. mai 2021.

Framdriftsplan:
Planen blir lagt fram for politisk behandling første uka i juni. Kommunestyret har møte 17.06.2021.

- Skal styrke frivilligheten
Frivillighetsplanen gir grunnlag for hvordan Randaberg kommune og frivilligheten, sammen med næringslivet, kan styrke frivilligheten i Randaberg.

Tiltak
Tiltaksdelen i planen er delt inn i tre innsatsområder, med konkrete mål og tiltak:

 1. Informasjon og dialog
 2. Mobilisering
 3. Ressurser

De mest sentrale tiltakene i planforslaget er:

 • å opprette et frivillighetsråd bestående av representanter for frivilligheten og fra kommunen, både politikere og fra administrasjonen.
 • å etablere en årlig frivillighetskonferanse, - en dialogkonferanse mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet.
 • å opprette en årlig frivillighetspris.
 • ny frivilligsentral får en sentral rolle i å være inspirator og koordinator i arbeidet.

Medlemmer i prosjektgruppa som har utarbeidet forslaget til frivillighetsplanen:

 • Randaberg Helselag: Anna Kristin Klæbo Jakobsen
 • Randaberg Speidergruppe av NSF: Kjell Arvid Jøssang
 • Randaberg og Grødem menigheter: Inger-Anne Solem Ellingsen
 • Randaberg fotball: Edd Meby
 • Idrettsrådet: Jon Rønning
 • Viste velforening: Knut Erling Årstad
 • Austre Goa velforening: Janne Cecilie Haga Rasmussen
 • Randaberg Landsbyforening: Svein Sørnes
 • Randaberg kommune: Kultur (Ingunn Moa), Helse og velferd (Elisabeth Moe), Miljø og samfunnsutvikling (Anne Grødem)

Frivillighetens hus
Prosjektgruppa sitt forslag til frivillighetsplan lå klar ved årsslutt 2020. Planforslaget har ligget i påvente av kommunestyrets vedtak knyttet til Frivillighetens hus og ny kommunal frivilligsentral. Frivillighetens hus og ny kommunal frivilligsentral vil få en sentral rolle i forslaget til frivillighetsplanen.

- En helhetlig frivillighetspolitikk
Målet med en helhetlig frivillighetspolitikk er å "styrke og stimulere frivilligheten i form av kunnskap og kompetanse, ressurser og samhandling" (sitat fra kommuneplanen).

I forkant av arbeidet med frivillighetsplanen gjennomførte Frivillighet Norge en undersøkelse blant lag og foreninger i Randaberg (2019). Resultatet av undersøkelsen ble presentert i en politisk sak høsten 2019.

Videre ble det avholdt en kafédialog, der alle lag og foreninger ble invitert høsten 2020. Utgangspunktet for tiltakene i frivillighetsplanen er hentet fra svarene i undersøkelsen og fra kafédialogen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?