Dronefoto Smaragdbakken på Grødem.

Fortau langs deler av Smaragdbakken

Av: Kommunikasjon
Publisert: 29.08.2023
Offentlig ettersyn: Detaljregulering av fortau langs deler av Smaragdbakken, planid 2022001.

Kommuneplanutvalget vedtok 4.5.2023, i sak 15/23, å sende Detaljregulering av fortau langs deler av Smaragdbakken, planid 2022001, på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for fortau langs deler av Smaragdbakken for å øke trafikksikkerheten i området.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokument».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Merknader kan også skrives direkte inn på arealplaner.no under fanen "Gi tilbakemelding". Merknadene blir arkivert i saken.

Frist for å komme med innspill er satt til 13.10.2023.

Invitasjon til informasjonsmøte
Det er åpent informasjonsmøte om planen torsdag 21.9.2023 kl. 17.00 i kommunestyresalen på Kommunehuset, Randabergveien 370. Velkommen!

Saksdokumentene ligger sak 15/23 (Kommuneplanutvalget) og på arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?